Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 16

16 Stemming Brief Presidium over een adviesaanvraag aan de Parlementair advocaat

Aan de orde is de stemming in verband met de Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Parlementair advocaat (22112, nr. 2291). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.