Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 5

5 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen geef ik eerst de heer Recourt namens de PvdA het woord. Mevrouw Vermeij voert het woord namens de heer Recourt. 

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. Wij vragen om uitstel van de stemmingen onder punt 6, de moties die zijn ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien". 

De voorzitter:

Ik constateer dat hiertegen geen bezwaar bestaat vanuit de Kamer.