Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 11

11 Stemming Brief Presidium instellen van een algemene commissie voor Constitutionele Zaken

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over het instellen van een algemene commissie voor Constitutionele Zaken (34665, nr. 1). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten, onder de aantekening dat de fractie van de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten.