Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 17

17 Stemmingen Zorgplicht kinderarbeid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506). 

(Zie vergadering van 25 januari 2017.) 

De voorzitter:

De initiatiefnemer verzoekt om de stemmingen bij de punten 15 en 16 uit te stellen met een week. Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval.