Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 19

19 Stemmingen moties Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars, 

te weten: 

  • -de motie-Keijzer c.s. over onderzoeken hoe jaarrekeningen openbaar gemaakt kunnen worden (34522, nr. 14); 

  • -de motie-Keijzer over het verbieden van winstuitkering in de extramurale langdurige zorg (34522, nr. 15); 

  • -de motie-Koolmees/Rutte over een adviesaanvraag aan de Nederlandsche Bank (34522, nr. 16); 

  • -de motie-Dik-Faber over monitoren of patiënten met hoog risico geweigerd worden voor aanvullende zorgverzekeringen (34522, nr. 17); 

  • -de motie-Rutte over een adviesaanvraag aan de NZa (34522, nr. 18); 

  • -de motie-Rutte over een juridische second opinion vragen aan de landsadvocaat (34522, nr. 19). 

(Zie vergadering van 26 januari 2017.) 

In stemming komt de motie-Keijzer c.s. (34522, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Keijzer (34522, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik vind het heel mooi dat de motie is aangenomen om winstuitkering ook in de langdurige zorg te verbieden en ik wil vragen om een brief van het kabinet, binnen twee weken, waarin het uiteenzet hoe het deze motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Koolmees/Rutte (34522, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, Klein, Houwers en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (34522, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rutte (34522, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rutte (34522, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, Klein, Houwers, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.