Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 46, item 10

10 Stemming Brieven EU-voorstellen

Aan de orde is de stemming in verband met de brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake EU-voorstellen (34663, nr. 1 en 34646, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de adviezen van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.