Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 21

21 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN,

te weten:

  • -de motie-Keijzer over onderzoek naar de tarieven in de gemeentelijke thuiszorgcontracten (23235, nr. 135);

  • -de motie-Leijten over regelen dat alle zorgonderdelen van TSN onder dezelfde minimumvoorwaarden worden overgenomen (23235, nr. 136);

  • -de motie-Leijten over onderzoek naar TSN in het uiterste geval door de Ondernemingskamer laten doen (23235, nr. 137).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (23235, nr. 137) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat thuiszorgorganisatie TSN binnenkort failliet zal gaan;

spreekt uit dat het van belang is dat er een onderzoek wordt gedaan of TSN bestuurlijk en juridisch juist gehandeld heeft in de periode voor faillissement;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat er om onderzoek bij de Ondernemingskamer wordt verzocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 140, was nr. 137 (23235).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Keijzer (23235, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (23235, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (23235, nr. 140, was nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

We zijn hiermee gekomen aan het einde van stemmingen. Ik wens degenen die vanavond niet aan het debat hoeven deel te nemen een fijn reces. Mevrouw Bouwmeester wens ik een heel fijn zwangerschapsverlof.

(Geroffel op de bankjes)

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.