Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 9

9 Extra JBZ-Raad

Aan de orde is het VAO Extra JBZ-Raad d.d. 25 februari 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid). 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van harte welkom. 

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. De Europese Unie wil steeds meer macht naar zich toe trekken. Dat geldt ook voor het belangrijke punt van grensbewaking. De PVV wil dat Nederland baas is over de eigen grenzen en dat op dat punt geen bevoegdheden worden overgedragen aan de Europese Unie. Daardoor wordt de soevereiniteit van ons land immers ernstig geschaad. Daarom dien ik een motie in. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering, nimmer in te stemmen met voorstellen die de macht om de eigen Nederlandse grenzen te bewaken uit handen kunnen geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Fritsma en Wilders. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 390 (32317). 

De heer Fritsma (PVV):

De motie is eerder ingediend, maar vanochtend werd tijdens het overleg met de staatssecretaris duidelijk dat de noodzaak om dat nog een keer te doen helaas niet is verdwenen. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de staatssecretaris meteen kan antwoorden. 

Staatssecretaris Dijkhoff:

Voorzitter. De motie was eerder ingediend. Ik heb geprobeerd de heer Fritsma uit te leggen dat er uiteindelijk altijd een keuze is voor een lidstaat, ook met het nieuwe voorstel. Als een lidstaat een puinzooi maakt van zijn grensbewaking, dan kan dat ertoe leiden dat de andere landen zeggen: nu gaan we je helpen en hier is het plan. De heer Fritsma maakte zich vooral zorgen over een eventuele situatie waarin Nederland er eerst een zooi van maakt en dan wordt gecorrigeerd. Ik heb ook geprobeerd om hem uit te leggen dat een land dat altijd kan weigeren, maar dat het dan waarschijnlijk wel Schengen uit moet van de andere landen. Dat lijkt mij ook een logische consequentie. Ik heb hem daarmee niet kunnen overtuigen. Ik zal de volgende keer ondertiteling meebrengen. Misschien lukt het dan wel. Daarom vind ik de motie overbodig en ontraad ik die. 

De heer Fritsma (PVV):

Ondertiteling is niet nodig. De PVV wil liever gisteren dan vandaag uit Schengen; laat dat helder zijn. Dat is natuurlijk beter te bereiken met minder Europa dan met meer Europa. Wij hebben vele beloften gekregen van onder anderen de premier. Ik heb ze net nog eens opgelezen. Het zijn er echt wel tien: liever minder Europa, liever geen bevoegdheden meer overdragen en ga zo maar door. Het kabinet creëert nu juist meer Europa, wat volledig tegen alle beloften ingaat. Waarom moet dit zo nodig? Dat is mijn enkele vraag aan de staatssecretaris. 

Staatssecretaris Dijkhoff:

Wij versterkten en versterken onze economische macht door buitengrenzen te delen en binnengrenzen op te heffen. Daarbij hoort wel dat elke lidstaat zijn deel van die gezamenlijke buitengrenzen stevig bewaakt. Wij zien dat niet iedere lidstaat daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. In het huidige systeem kun je het óf een paar keer netjes vragen óf tegen zo'n land zeggen: je moet er maar uit. Het enige wat er nu tussenkomt is dat als een lidstaat verzaakt en andere lidstaten benadeelt door zijn verplichtingen niet na te komen, de andere lidstaten kunnen zeggen: óf we gaan de grenzen voor je bewaken óf het is einde verhaal in de gezamenlijke afspraak. Ik heb vanochtend tegen de heer Fritsma gezegd dat er geen sprake is van enig verlies van macht over het bewaken van je grenzen. Wel is er de mogelijkheid om beperkingen aan te brengen vanwege het niet bewaken en het wanbeheer van je grenzen. 

De voorzitter:

Mijnheer Fritsma, u mag alleen interrumperen als het betrekking heeft op de motie, want wij gaan het debat niet opnieuw voeren. 

De heer Fritsma (PVV):

Dat heeft het, want we kennen de EU. Als je de EU een middel geeft om meer macht te krijgen, dan wordt het steeds erger. De staatssecretaris werkt daaraan mee. In principe kan er een situatie ontstaan waarin Nederland tegen de eigen wil gewoon een grensagentschap op zijn dak krijgt die de bewaking van grenzen overneemt. Dat kan toch niet? Alleen principieel is het al niet juist. Principieel moet je de soevereiniteit van ons land geen geweld aan willen doen. Dat is het principiële punt. Daar heeft de staatssecretaris nog heel wat over uit te leggen. 

Staatssecretaris Dijkhoff:

Ik ben in ieder geval blij om te merken dat de heer Fritsma erg hoge verwachtingen heeft van de slagkracht van de Europese Unie. Er zijn tegenwoordig mensen die daaraan twijfelen. 

Hij had het over het vergaren van extra macht. Als er uiteindelijk zo'n plan ligt, kan een land zeggen: ik pik het niet; ik doe het niet; het operationeel plan keur ik af. Ik heb alleen maar aangegeven dat het mij dan logisch lijkt dat je daarmee aangeeft niet meer onderdeel te willen zijn van die club, van Schengen, en dat de andere lidstaten dan zullen zeggen: het is of dit of eruit. Ik vind dat geen gekke gedachte, maar als je een wanprestatie levert en je van je grensbewaking een zooitje maakt, behoud je je het recht voor om in je eentje verder te gaan en er een zooitje van te blijven maken. Dat kan. 

De voorzitter:

Dank u wel. Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van dit VAO. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Over de ingediende motie gaan wij vanavond stemmen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.