Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 17

17 Stemmingen moties Raad voor het Concurrentievermogen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Raad voor het Concurrentievermogen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Veen over kritisch volgen van het toekennen van de markteconomiestatus aan China (21501-30, nr. 373); 

  • -de motie-Jacobi/Mei Li Vos over het op niveau houden van de consumentenbescherming (21501-30, nr. 374). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Veen (21501-30, nr. 373). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jacobi/Mei Li Vos (21501-30, nr. 374). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.