Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 20

20 Stemming motie Wijziging van de Elektriciteitswet 1998

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, 

te weten: 

  • -de motie-Smaling over toepassen van de vijf criteria bij de verdere uitrol van Wind-op-Land (34401, nr. 11). 

(Zie wetgevingsoverleg van 18 februari 2016.) 

In stemming komt de motie-Smaling (34401, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.