Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 16

16 Stemming motie Extra JBZ-Raad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Extra JBZ-Raad, 

te weten: 

  • -de motie-Fritsma/Wilders over nimmer instemmen met voorstellen om de macht om de Nederlandse grenzen te bewaken uit handen te geven (32317, nr. 390). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Fritsma/Wilders (32317, nr. 390). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.