Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 57, item 14

14 Regeling van werkzaamheden stemmingen

De voorzitter:

Voordat wij gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Krol. 

(Hilariteit) 

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Vanochtend werden wij de dupe van een vervelend misverstand. We hadden gevraagd of de commissievergadering iets later kon beginnen of dat wij ieder geval gewaarschuwd zouden worden wanneer er plenair stemmingen zouden zijn. De griffier heeft ons meerdere malen verzekerd dat het quorum niet aanwezig was en dat wij dus door konden gaan. Daardoor heb ik niet kunnen stemmen. Daarom vraag ik u of u zo vriendelijk wilt zijn om in de Handelingen te laten opnemen hoe de fractie-50PLUS geacht had willen worden vanochtend te hebben gestemd. Dat is vóór de moties 1077, 1078, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087 en 1088. Wij wensen geacht te worden tegen de moties 1079, 1083, 1084, 1089 en 1090 te hebben gestemd. Ik dank u, want juist voor een kleine fractie geldt niet het fractiestandpunt. 

De voorzitter:

Deze opmerkingen worden in de Handelingen opgenomen. 

Het woord is aan de heer Houwers. 

De heer Houwers (Houwers):

Voorzitter. Ik houd het korter dan de heer Krol. Door diezelfde verwarring was ik ook niet aanwezig bij de stemmingen. Ik wil graag geacht worden, vóór de moties 1082, 1088 en 1090 en tegen de andere moties te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Ook deze opmerking wordt in de Handelingen opgenomen.