Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-30 nr. 374

21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 374 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN MEI LI VOS

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een richtlijn betreffende online verkopen voor geharmoniseerde consumentenbescherming;

constaterende dat de regels voor de productconformiteit, die de consument beschermen tegen ondeugdelijke producten, volledig geharmoniseerd zouden moeten worden, waarbij voor alle producten een termijn van twee jaar gaat gelden;

constaterende dat de regels voor de productconformiteit alleen gelden voor onlineverkoop en andere verkoop of afstand;

overwegende dat in Nederland een productconformiteit geldt die voor ieder product verschilt, en vaak langer is dan twee jaar;

van oordeel dat het onwenselijk is als op deze manier de Nederlandse consumentenbescherming wordt teruggebracht;

van oordeel dat het onwenselijk is als op deze manier verschillende regels gelden voor online- en offlinewinkels;

roept de regering op, alles in het werk te stellen om de consumentenbescherming in Nederland op ten minste hetzelfde niveau te houden als nu;

roept de regering op, te bewerkstelligen dat dezelfde regels gehanteerd worden voor zowel online- als offlinewinkels;

verzoekt de regering, de Kamer te rapporteren over de belangrijke ontwikkelingen in dit dossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Mei Li Vos