Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-I nr. 5

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 14 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een voorstel te doen hoe de belastingvrijstellingen van de Koning, de Koningin en de voormalige Koningin ongedaan kunnen worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Recourt

Pechtold