Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 24

24 Stemming motie Zomerstop in de thuiszorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg,

te weten:

  • -de motie-Agema over onmogelijk maken van een zorgstop via de nieuwe Wmo (23235, nr. 110).

(Zie vergadering van 30 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt van 15.55 uur tot 16.15 uur geschorst.