Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 23

23 Stemmingen moties Stropen in bossen en wateren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren,

te weten:

  • -de motie-Graus over gevangenisstraffen en hogere boetes voor veroordeeld stroperstuig (28286, nr. 713);

  • -de motie-Graus over verhoging van het aantal groene boa's (28286, nr. 714);

  • -de motie-Graus over verhoging van het aantal accenthouders dierenwelzijn (28286, nr. 715);

  • -de motie-Graus over de inzet van arrestatieteams van de Nationale Politie (28286, nr. 716);

  • -de motie-Graus over de hoogste prioriteit voor de aanpak van stroperij op heterdaad (28286, nr. 717);

  • -de motie-Thieme/Van Gerven over het respecteren van het verbod op het 's nachts gebruiken van het jachtgeweer (28286, nr. 719);

  • -de motie-Rudmer Heerema/Jacobi over het inzetten op het ontnemen van criminele winsten (28286, nr. 720);

  • -de motie-Jacobi over grootschalige dumpingen van drugsafval in de natuur (28286, nr. 721);

  • -de motie-Geurts over boa's samen laten werken met wildbeheereenheden (28286, nr. 722).

(Zie vergadering van 30 januari 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (28286, nr. 722) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 713).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 714).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 715).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 716).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 717).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gerven (28286, nr. 719).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Jacobi (28286, nr. 720).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en Bontes ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi (28286, nr. 721).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.