Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 14

14 Stemming motie Informele JBZ-Raad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014,

te weten:

  • -de motie-Gesthuizen over Dublinoverdrachten aan Bulgarije (32317, nr. 208).

(Zie vergadering van 29 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Gesthuizen (32317, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mijnheer Wilders, u kunt dit veel beter dan ik, dat hoor ik. Wat jammer dat u geen microfoon hebt op dit moment.