Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 49, item 27

27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen - 33852-(R2023)

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet - 33855

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant - 33856

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2014

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over de bereikbaarheid van de Belastingdienst en antwoorden op vragen van het lid Omtzigt over fraudebestrijding - 17050-463

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gezinnen met kinderen in de asielprocedure in grensdetentie en gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring - 19637-1773

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Landgebonden asielbeleid Iran - 19637-1774

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2014 - 21501-02-1322

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 10 december 2013 - 21501-31-330

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cabotage en reactie op het rapport "De vrachtwagenchauffeur aan het woord" van de SP - 21501-33-462

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Proces vergunningverlening voor de Fyra V250-trein - 22026-452

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding werkagenda Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB) 2014-2017 - 23645-559

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (reglementen VN-ECE-Overeenkomst) - 23908-(R1519)-114

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Regional Roaming en mobiel datagebruik - 24095-360

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit over het al dan niet toepassen van een correctie op de vergoedingen voor landelijke commerciële radiovergunningen - 24095-361

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de voorgenomen overname van Ziggo door Liberty Global - 24095-362

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het Rapport van de Director Operational Test and Evaluation - 26488-338

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding vierde editie van de i-NUPdate - 26643-304

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteitssysteem Quality systems Livestock Logistics (QLL-systeem) - 26991-393

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebruik van een mobiele slachtunit bij het slachten van grote grazers uit natuurgebieden - 26991-394

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport Antihomogeweld in Nederland en de oproep van het COC ter zake - 27017-97

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Stuurgroep Gedragscode Licenties Groenteveredelingsbedrijven- 27428-262

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Waterbuffels - 28286-712

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie naar aanleiding van het vragenuur van 26 november 2013 over agressie en geweld op spoor en stations - 28642-59

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties Nanomaterialen - 29338-128

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken rond het Alcoholslotprogramma (ASP) - 29398-393

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vreemdelingen met een tbs-maatregel - 29452-167

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verbetering aangifteproces bij de politie en aangifte onder nummer - 29628-432

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Positionering van Staatsbosbeheer - 29659-122

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie ten behoeve van het Algemeen Overleg over Assistentiebudgetten/Fokus-wonen - 30597-417

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over de Voorstudie Project (Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle) MALE UAV. - 30806-17

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de exploitatie van het ORCA-veld, 's-Gravenhage, 27 november 2013 - 30952-135

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Organisatie voor Ontwikkelingsrecht, 's-Gravenhage, 19 december 2013 - 30952-136

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen; Brussel, 7 november 2013 - 30952-137

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving over het anti-spionageakkoord tussen Duitsland en de Verenigde Staten - 30977-78

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak veelplegers en aanbieding factsheets "Veelplegersmonitor 2013" en "Veelplegers specialisten of niet" - 31110-15

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bronstukken voor actualisering Defensie Industrie Strategie - 31125-22

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de visie van het kabinet op de wenselijke karakteristieken en toekomst van de Nederlandse bankensector - 32013-50

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit grote inrichtingen milieubeheer BES - 32473-19

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport "Strategie voor een groene samenleving" - 32637-117

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein) - 32637-118

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht in de Boerderij over het bewust geen onderscheid maken tussen verschillende mestsoorten bij verwerking fosfaat - 33037-83

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging met betrekking tot wetgeving mestvergisters - 33037-84

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling programma Van Afval Naar Grondstof - 33043-28

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichte publicatie sterftecijfers - 33497-13

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn - 33522-8

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken - 33529-30

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio's - 33659-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zuidelijke Ringweg Groningen - 33750-A-62

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van het bezoek aan de Grüne Woche te Berlijn van 16 t/m 18 januari 2014 - 33750-XIII-111

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de toekomst van de algemeen verbindendverklaring (avv) wetgeving - 33750-XV-61

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Leegte inzake dual-usegoederen naar India - 33750-XVII-54

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie - 33783-6

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gemaakte afspraken over de bijstandswet en de Participatiewet - 33801-23

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers - 33818-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag NVWA 2012 - 33835-3

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de regeling van werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe Wmo - 33841-6

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan mr. drs. F.H.H. Weekers als staatssecretaris van Financiën - 33860-1

minister-president, M. (Mark) Rutte - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders - 2014Z00149

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 08 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding reactie op afschrift brief SBF-groep m.b.t. schendingen van mensenrechten - 2014Z01251

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Illegale handel in apen - 2014Z01301

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie inzake commissiebrief m.b.t. problematiek rond indicatietraject persoonsgebonden budget - 2014Z01305

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname van de Inspecteur-generaal der Mijnen aan het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen - 2014Z01388

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname DNB aan het rondetafelgesprek 'de novelle Witteveenkader' op 30 januari 2014 - 2014Z01452

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief van pleeggezin S. uit O. over een structureel probleem met het openen van een bankrekening voor pleegkinderen - 2014Z01461

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2014

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verdrag

Voorlopige toepassing van het verdrag notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sierra Leone Tribunaal betreffende de zetel van het restmechanisme van het Speciaal Tribunaal van Sierra Leone; 's-Gravenhage, 19 december 2013 - 33859-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer:

Brief van het Presidium over een nieuwe regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer - 23686-22

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 - 33858

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 29 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

- Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (33852) (R2023);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet (33855);

- Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant (33856).