Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231980 nr. 75

31 980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S.

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht van de Kamer aan de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel;

van oordeel dat de commissie gedegen onderzoek heeft gepleegd en de bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage;

spreekt hier haar grote dank en waardering voor uit;

spreekt voorts uit dat het rapport met de aanbevelingen voldoende basis biedt voor een nadere gedachtewisseling met de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Van Vliet

Groot

Koolmees

Irrgang

Schouten

Braakhuis

Blanksma-van den Heuvel.