Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XV nr. 75

33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID AZMANI

Voorgesteld 27 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meerderheid van de bijstandsgerechtigden weinig prikkels voelt om aan de slag te gaan en dat driekwart denkt een baan te kunnen weigeren waar ze geen zin in hebben;

constaterende dat op bestuurlijk niveau nauwelijks expliciete sturing wordt gegeven aan de uitvoering van het gemeentelijk maatregelenbeleid in het kader van naleving van de Wet werk en bijstand;

van mening dat maximaal moet worden ingezet op het activeren van bijstandsgerechtigden;

verzoekt de regering, om op korte termijn het eerder aangekondigde wetsvoorstel ter bevordering van de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden in te dienen bij deze Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani