Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XV nr. 77

33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID HAMER

Voorgesteld 27 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat correcte handhaving van het wettelijk minimumloon door de verschillende uurlonen afhankelijk van de lengte van de werkweek problematisch is;

overwegende dat een minimumuurloon beter aansluit bij de nieuwe arbeidsmarkt met deeltijdwerkers en zelfstandigen zonder personeel, waarvan de regering ook aangeeft op uitbetaling van het minimumloon te gaan controleren;

verzoekt de regering, de Stichting van Arbeid te vragen voor 1 januari 2013 met een advies over invoering van een minimumuurloon te komen, waarin de hoogte van het minimumuurloon, het tijdpad van de invoering en het overgangsrecht worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer