Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-642-642-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31200
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-10-09
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 642
Identifier h-tk-20072008-642-642-1
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 642-642
PS key HAN8183A10
Publicatiedatum 2007-11-02
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 642
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen, te weten de motie-Irrgang/Vendrik over een actieplan om de topinkomens aan te pakken (31200, nr. 42); de motie-Weekers over de omkeerregel in het pensioensysteem (31200, nr. 43); de motie-Weekers over de fiscale behandeling van de eigen woning (31200, nr. 44), en vijf andere moties (31200, nrs. 45 t/m 49)
Vergaderjaar 2007-2008