Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over een referendum over een nieuw Europees verdrag, te weten:

- de motie-De Roon over een raadplegend referendum (31091, nr. 5).

(Zie vergadering van 4 oktober 2007.)

De voorzitter:

De heer De Roon heeft gevraagd om hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 5.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Hier is het omgekeerde aan de hand als bij de vorige motie waarover ik een stemverklaring heb afgelegd. Wij kunnen ons niet in alle overwegingen vinden, omdat zij wel wat nuances kunnen gebruiken, maar het dictum spreekt ons zeer aan. Daarom stemt D66 voor deze motie.

In stemming komt de motie-De Roon (31091, nr. 5).

Vóór stemmen de leden: Irrgang, Jansen, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen, Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roemer, De Rooij, De Roon, Thieme, Ulenbelt, Van Velzen, Vendrik, Wilders, De Wit, Agema, Van Bommel, Bosma, Brinkman, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Duyvendak, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Graus, Halsema en Van der Ham.

Tegen stemmen de leden: Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jacobi, Jager, Joldersma, Jonker, Kalma, Knops, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Leerdam, Mastwijk, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Remkes, Roefs, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schinkelshoek, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Teeven, Tichelaar, Van Toorenburg, Van der Veen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, Wolbert, Zijlstra, Anker, Arib, Van Baalen, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Blom, Van Bochove, Boekestijn, Bouchibti, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Crone, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Ferrier, Van Geel, Van Gennip, Gill'ard, Griffith, Van Haersma Buma, Hamer en Haverkamp.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 93 tegen 44 stemmen is verworpen.

Naar boven