Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitvoering van de pardonregeling, te weten:

- de motie-Fritsma/Zijlstra over het terugdraaien van de pardonregeling (31018, nr. 28);

- de motie-Zijlstra/Fritsma over het schrappen van de burgemeestersverklaring uit de pardonregeling (31018, nr. 29).

(Zie vergadering van 3 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Fritsma/Zijlstra (31018, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra/Fritsma (31018, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven