Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060),

te weten:

- de motie-Van Velzen over veehouderij zonder dierenleed, milieuschade en massale import van veevoersoja (31060, nr. 9);

- de motie-Van Velzen over een beloning voor maatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen (31060, nr. 10);

- de motie-Van Velzen over terugdringing van de maatschappelijke effecten van de veehouderij (31060, nr. 11);

- de motie-Van Velzen over de klimaateffecten van de Nederlandse intensieve veehouderij (31060, nr. 12);

- de motie-Van Gent over het stimuleren van regionale grondgebonden veehouderij (31060, nr. 13);

- de motie-Van Gent c.s. over normen en maatstaven voor alle gehouden dieren (31060, nr. 14);

- de motie-Van Gent c.s. over het aandeel biologisch in de voedselproductie in Nederland (31060, nr. 15);

- de motie-Thieme c.s. over de verdere ontwikkeling van een duurzame en diervriendelijke rundveehouderij (31060, nr. 16);

- de motie-Thieme/Van Gent over verrekening van de maatschappelijke kosten in de prijs van dierlijke producten (31060, nr. 17);

- de motie-Thieme/Van Gent over krimp van de veestapel met 70% (31060, nr. 18);

- de motie-Thieme/Van Gent over voorstellen gericht op vermindering van de vleesconsumptie (31060, nr. 19);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over de instrumenten die maatschappelijke kosten van vleesproductie doen reflecteren (31060, nr. 20);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over bestrijding van handel in soja uit net ontboste gebieden (31060, nr. 21);

- de motie-Waalkens c.s. over een duurzaamheidstoets bij beleidsveranderingen voor de veehouderijsector (31060, nr. 22).

(Zie vergadering van 13 december 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (31060, nr. 21) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31060, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31060, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31060, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31060, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (31060, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31060, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31060, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (31060, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gent (31060, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gent (31060, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van Gent (31060, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (31060, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (31060, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven