Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

- de motie-Ouwehand c.s. over het voorleggen van de Nederlandse implementatie van de Europese transportverordening aan de Europese Commissie (21501-32, nr. 249);

- de motie-Ouwehand/Polderman over het door lidstaten zelf beslissen over toelating van gengewassen (21501-32, nr. 251);

- de motie-Ouwehand/Polderman over het niet langer pleiten voor versnelling van de toelatingsprocedure voor ggo-gewassen (21501-32, nr. 252);

- de motie-Polderman c.s. over een evaluatie van de totstandkoming van ESFA-adviezen (21501-32, nr. 253);

- de motie-Waalkens c.s. over verlenging van de overgangstermijn voor koudmerken (21501-32, nr. 254).

(Zie vergadering van 13 december 2007.)

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (21501-32, nr. 249).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Polderman (21501-32, nr. 251).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Polderman (21501-32, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman c.s. (21501-32, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (21501-32, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven