Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 (31200 IV).

(Zie vergadering van 5 december 2007.)

In stemming komt het amendement-Remkes c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Remkes c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven