Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top (21501-20, nr. 362),

te weten:

- de aangehouden motie-Pechtold over het ontwerpen van een vlaginstructie (21501-20, nr. 364).

(Zie vergadering van 27 juni 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (21501-20, nr. 364) van de agenda af te voeren tot aanstaande donderdag.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven