Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2196-2197

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over het ontslagrecht, te weten:

- de motie-Rutte/Pechtold over een extra opdracht aan de in te stellen commissie (29544, nr. 122);

- de motie-Halsema/Pechtold over het realiseren van de doelstelling om 200.000 langdurig werklozen aan het werk te helpen (29544, nr. 123).

(Zie vergadering van 22 november 2007.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen over de motie-Rutte/Pechtold op stuk nr. 122. De fractie van GroenLinks was tegen het plan van minister Donner en andere voorstellen voor versoepeling van het ontslagrecht die eenzijdig de werkgevers bedienen. De fractie van GroenLinks is wel voor verandering van het ontslagrecht als dit de arbeidsmarktpositie van kwetsbare werknemers, zoals ouderen en flexwerkers, ten goede komt. Wij hebben voor onze opvattingen echter geen commissie nodig die vooral in het leven is geroepen om politieke pijn weg te masseren en daarom stemmen wij tegen deze motie.

In stemming komt de motie-Rutte/Pechtold (29544, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Pechtold (29544, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.