Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2194-2195

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de overname van ABN AMRO, te weten:

- de motie-Irrgang c.s. over het waarborgen van de Nederlandse vitale belangen in de combinatie Fortis-ABN AMRO (31052, nr. 5);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Weekers over onafhankelijke evaluatie van het overnameproces (31052, nr. 6).

(Zie vergadering van 22 november 2007.)

In stemming komt de motie-Irrgang c.s. (31052, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Weekers (31052, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.