Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2195-2196

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 (31200 XVII), te weten:

- de motie-Langkamp over het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (31200 XVII, nr. 8);

- de motie-Langkamp over het stimuleren van gezinshuizen (31200 XVII, nr. 9);

- de motie-Langkamp over een oplossing voor pleegkinderen van de William Schrikker Groep (31200 XVII, nr. 10);

- de motie-Langkamp over een parlementair onderzoek naar het functioneren van de jeugdzorg (31200 XVII, nr. 11);

- de motie-Sterk c.s. over een nationaal opvoeddebat (31200 XVII, nr. 12);

- de motie-Dezentjé Hamming over een veldexperiment tot ontschotting (31200 XVII, nr. 13);

- de motie-Dezentjé Hamming over scherpe prestatieafspraken met provincies (31200 XVII, nr. 14);

- de motie-Dezentjé Hamming over het elektronisch kinddossier (31200 XVII, nr. 15);

- de motie-Bouchibti c.s. over Rotterdam als Europese Jongerenhoofdstad 2009 (31200 XVII, nr. 16);

- de motie-Bouchibti c.s. over een pilot met een campus voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar (31200 XVII, nr. 17);

- de motie-Bouchibti over het gebruik van bestaande faciliteiten door weekendscholen (31200 XVII, nr. 18);

- de motie-Bouchibti over een onderzoek naar de gevolgen van sociale uitsluiting bij kinderen (31200 XVII, nr. 19);

- de motie-Bouchibti over de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor gesloten jeugdzorginstellingen (31200 XVII, nr. 20);

- de motie-Agema c.s. over verhoging van de prostitutieleeftijd tot 21 jaar (31200 XVII, nr. 21);

- de motie-Voordewind c.s. over het actieplan preventie zelfdoding (31200 XVII, nr. 22);

- de motie-Voordewind c.s. over bundeling van de informatievoorziening en dienstverlening in het Nederlands Jeugdinstituut (31200 XVII, nr. 23);

- de motie-Dibi over condoomautomaten op alle middelbare scholen (31200 XVII, nr. 24);

- de motie-Dibi over het elk kwartaal informeren van de Kamer over de wachtlijsten in de jeugdzorg (31200 XVII, nr. 25);

- de motie-Dibi/Verdonk over een verplichte voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg (31200 XVII, nr. 26);

- de motie-Koşer Kaya over aansluiting van de Centra voor Jeugd en Gezin bij de eerstelijnsgezondheidszorg (31200 XVII, nr. 27);

- de motie-Koşer Kaya over het verantwoordelijk maken van de dossierhouder voor alle hulp aan ouders en kind (31200 XVII, nr. 28);

- de motie-Van der Vlies over een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken (31200 XVII, nr. 29).

(Zie vergadering van 22 november 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Langkamp stel ik voor, haar motie op stuk nr. 9 van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Van der Vlies stel ik voor, zijn motie op stuk nr. 29 van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de moties-Bouchibti (31200-XVII, nrs. 18 en 20) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Langkamp (31200-XVII, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31200-XVII, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31200-XVII, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk c.s. (31200-XVII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-XVII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-XVII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31200-XVII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchibti c.s. (31200-XVII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchibti c.s. (31200-XVII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchibti (31200-XVII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (31200-XVII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31200-XVII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31200-XVII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dibi (31200-XVII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31200-XVII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Verdonk (31200-XVII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (31200-XVII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (31200-XVII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.