Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2187

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Westermoskee, te weten:

- de motie-Fritsma over het verbreken van de banden met Milli Görüş (31200 XI, nr. 63);

- de motie-Fritsma/Brinkman over het uit zijn ambt zetten van de burgemeester van Amsterdam (31200 XI, nr. 64);

- de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over een onderzoek naar de risico's van buitenlandse financiering van in Nederland gevestigde moskeeën (31200 XI, nr. 65).

(Zie vergadering van 20 november 2007.)

In stemming komt de motie-Fritsma (31200-XI, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma/Brinkman (31200-XI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem (31200-XI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.