Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2191

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport van de begroting van Welzijn, Volksgezondheid en Sport voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Leijten over drie uur lichamelijke opvoeding per week in de leerplichtige leeftijd (31200 XVI, nr. 73);

- de motie-Leijten over invoering van sportonderwijs in het mbo (31200 XVI, nr. 74);

- de motie-Leijten over een onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid van de impuls- en projectsubsidies (31200 XVI, nr. 75);

- de motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op het behouden en versterken van de kracht van sportverenigingen (31200 XVI, nr. 76);

- de motie-Jan de Vries over het rechtstreeks ter beschikking stellen van alle voor de dopingaanpak bestemde middelen aan de Dopingautoriteit (31200 XVI, nr. 77);

- de motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op het verminderen van de beleefde administratieve lasten met 25% in 2011 (31200 XVI, nr. 78);

- de motie-Neppérus over het in de begroting verankeren van de extra investeringen in de sport (31200 XVI, nr. 79).

(Zie wetgevingsoverleg van 19 november 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jan de Vries stel ik voor, zijn motie (31200-XVI, nr. 77) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leijten (31200-XVI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31200-XVI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (31200-XVI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (31200-XVI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries c.s. (31200-XVI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Neppérus (31200-XVI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.