Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 28, pagina 2189-2191

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (31200 XVI), te weten:

- de motie-Kant over uitstel van de substitutiemaatregel voor dure geneesmiddelen (31200 XVI, nr. 38);

- de motie-Kant c.s. over het betrekken van het criterium "maatschappelijke functie en leefbaarheid" bij het onderzoek naar fusies en concentraties (31200 XVI, nr. 39);

- de motie-Kant/Vendrik over het uitzonderen van anticonceptiemiddelen van het eigen risico (31200 XVI, nr. 40);

- de motie-Kant over verruiming van de aanspraak op zittend ziekenvervoer (31200 XVI, nr. 41);

- de motie-Kant over financiering van het FLO en het overgangsbeleid bij B3 ambulancediensten (31200 XVI, nr. 42);

- de motie-Kant over een medication review (31200 XVI, nr. 43);

- de motie-Jan de Vries over afzien van de vermogenstoets bij het aanscherpen van de eigen bijdragen in de AWBZ (31200 XVI, nr. 44);

- de motie-Schermers c.s. over aanscherping van de criteria voor de afbakening tussen geneesmiddelen en kruidenmiddelen (31200 XVI, nr. 46);

- de motie-Van Miltenburg/Vendrik over indexering van het pgb (31200 XVI, nr. 47);

- de motie-Van der Veen c.s. over een beleidsplan voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (31200 XVI, nr. 49);

- de motie-Wolbert c.s. over continuering van het landelijk dementieprogramma (31200 XVI, nr. 51);

- de motie-Agema over de aanrijtijd van ambulances (31200 XVI, nr. 52);

- de motie-Agema over een noodplan "geen oudere ondervoed" (31200 XVI, nr. 53);

- de motie-Agema over een noodplan zorgmedewerkers (31200 XVI, nr. 54);

- de motie-Agema over de-islamisering van de zorg (31200 XVI, nr. 55);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over geestelijke verzorging buiten instellingen (31200 XVI, nr. 56);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een bekostigingsstructuur voor kinderhospices (31200 XVI, nr. 57);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over verhoging van het percentage moeders dat vijf of zes maanden borstvoeding geeft (31200 XVI, nr. 58);

- de motie-Vendrik c.s. over het afzien van de efficiencykorting voor de gehandicaptenzorg (31200 XVI, nr. 59);

- de motie-Vendrik over het niet bezuinigen op de ondersteunende begeleiding tot het adviesonderzoek van de SER is verschenen (31200 XVI, nr. 60);

- de motie-Vendrik over een sporttoeslag voor huishoudens met een laag inkomen (31200 XVI, nr. 61);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over voorstellen voor innovatie in de zorg (31200 XVI, nr. 62);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over een plan van aanpak arbeidsmarktbeleid in de zorg (31200 XVI, nr. 63);

- de motie-Ouwehand over een ambitieuzer streven voor de daling van het gebruik van proefdieren (31200 XVI, nr. 64);

- de motie-Ouwehand over het budget voor alternatieven voor dierproeven (31200 XVI, nr. 65);

- de motie-Ouwehand over de verantwoordelijkheid van de minister van VWS voor de aanpak van dierziekten die ook gevaarlijk zijn voor mensen (31200 XVI, nr. 66);

- de motie-Ouwehand over informatie over de gezondheidsrisico's van overmatige vleesconsumptie (31200 XVI, nr. 68);

- de motie-Van der Vlies c.s. over de besteding van het budget voor mantelzorgers (31200 XVI, nr. 69);

- de motie-Van der Vlies c.s. over het bieden van meer tijd aan nabestaanden om de kamer in een verpleeg- of verzorgingstehuis te ontruimen (31200 XVI, nr. 70);

- de nader gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over onderzoek ten behoeve van een prestatiegericht tarief voor de farmaceutische sector (31200 XVI, nr. 83);

- de gewijzigde motie-Jan de Vries c.s. over bereikbaarheid, kwaliteit, maatschappelijke functie, leefbaarheid, diversiteit en keuzevrijheid van instellingen (31200 XVI, nr. 84);

- de gewijzigde motie-Van Miltenburg/Van der Veen over het opnemen van dyslexie in het basispakket (31200 XVI, nr. 85).

(Zie vergadering van 21 november 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Veen stel ik voor, zijn nader gewijzigde motie (31200-XVI, nr. 83) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Kant stel ik voor, haar moties (31200-XVI, nrs. 42 en 43) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Jan de Vries stel ik voor, zijn motie (31200-XVI, nr. 44) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar moties (31200-XVI, nrs. 62 en 63) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink stel ik voor, haar motie (31200-XVI, nr. 56) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kant (31200-XVI, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (31200-XVI, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant/Vendrik (31200-XVI, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31200-XVI, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schermers c.s. (31200-XVI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg/Vendrik (31200-XVI, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (31200-XVI, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert c.s. (31200-XVI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (31200-XVI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31200-XVI, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31200-XVI, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (31200-XVI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31200-XVI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31200-XVI, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XVI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XVI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XVI, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XVI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (31200-XVI, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (31200-XVI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jan de Vries c.s. (31200-XVI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Miltenburg/Van der Veen (31200-XVI, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.