Publicaties over dossier 31200-XI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS, te weten: de motie-Jansen/Duyvendak over verbreding van de overlaststudie naar de AWACS-vluchten (31200 XI, nr. 121); de motie-Samsom c.s. over het per direct staken van de lopende nimbyprocedures (31200 XI, nr. 122); de motie-Samsom/Neppérus over vermindering van de geluidsoverlast (31200 XI, nr. 123) en nog twee andere moties (31200 XI, nr. 124 en 125).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 nr. 97, pagina 6835 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 mei 2008 over AWACS

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-06-2008 2007-2008 nr. 96, pagina 6746 - 6751 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 13 juni 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-06-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95), te wetende motie-Van Leeuwen over een gedoogbeschikking voor mensen die al voor 31 oktober 2003 een recreatiewoning bewoonden (31200 XI, nr. 100), de motie-Neppérus over beëindiging van handhaven met terugwerkende kracht door gemeenten (31200 XI, nr. 101), de motie-Madlener over het aansporen van gemeenten om alleen op te treden bij overlast (31200 XI, nr. 102) en een andere motie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-04-2008 2007-2008 nr. 73, pagina 5109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het verslag van een algemeen overleg met de minister van VROM over handhaving (29383, 22343, 25422, nr. 95)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-04-2008 2007-2008 nr. 71, pagina 4948 - 4952 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen tot vaststelling van diverse begrotingen (31200 I t/m 31200 XVI; 31200 B t/m 31200 G)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-04-2008 2007-2008 nr. 25, pagina 1040 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 april 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de doelstellingen op het punt van de uitstoot van CO2 in Nederland, te weten: - de motie-Duyvendak over het tussendoel voor broeikasgasreductie in 2011 (31200 XI, nr. 89); - de motie-Duyvendak over de positie van Nederland binnen de EU-27 op het gebied van uitstoot van broeikasgassen (31200 XI, nr. 90)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2008 2007-2008 nr. 52, pagina 3802 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de doelstellingen op het punt van de uitstoot van CO2 in Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2008 2007-2008 nr. 51, pagina 3755 - 3766 Tweede Kamer der Staten-Generaal