Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-611-612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29754
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-10-10
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 612
Identifier h-tk-20062007-611-612
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 611-612
PS key HAN8046A08
Publicatiedatum 2006-10-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 611
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over terrorisme, te weten: - de motie-Özütok over afwijzing van het uitleveringsverzoek van Wessam al D. (29754, nr. 78); - de motie-Özütok over een onderzoek naar het Nederlandse contra-terrorismebeleid (29754, nr. 79); - de motie-Wilders over sluiting van radicale moskeeën (29754, nr. 80) en 1 andere motie (nr. 81)
Vergaderjaar 2006-2007