Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 10, pagina 613

Aan de orde is de behandeling van:

de PKB Ruimtetekort in Mainport Rotterdam (24691, nr. 73).

(Zie notaoverleg van 2 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met de planologische kernbeslissing.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen deze PKB te hebben gestemd.