Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie (30668).

(Zie vergadering van 3 oktober 2006.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Heemskerk (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de Groep Eerdmans/Van Schijndel tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 14, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 13) tot het invoegen van een nieuw onderdeel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, het CDA, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt/Schippers (stuk nr. 11, I) tot het invoegen van een nieuw onderdeel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bos/Rouvoet (stuk nr. 7, II) tot het invoegen van nieuwe onderdelen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de ChristenUnie en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 7 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kant (stuk nr. 14, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema/Vendrik (stuk nr. 9, II) tot het invoegen van een nieuw artikel IA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Omtzigt/Schippers (stuk nr. 11, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven