Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4653

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over herkeuringen WAO, te weten:

- de motie-Vendrik c.s. over het individueel beoordelen van cliënten met CVS/ME (28333, nr. 56);

- de motie-Vendrik c.s. over het recht op een tweede keuring bij zachte diagnoses (28333, nr. 57);

- de motie-Vendrik c.s. over het aansluitend uitkeren van resterende rechten op WW c.q. de TRI bij verlies van de WAO-uitkering (28333, nr. 58);

- de motie-Bussemaker c.s. over het monitoren van inspanningen ten behoeve van de arbeidskansen bij verlaging of verlies van de uitkering (28333, nr. 59).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bussemaker stel ik voor, haar motie (28333, nr. 59) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, zijn motie (28333, nr. 58) van de agenda af te voeren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (28333, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze motie tijdens het debat ontraden. Ik zou graag op korte termijn van het kabinet een brief ontvangen waarin het uiteen zet hoe deze motie zal worden uitgevoerd, want de keuringspraktijk zit hier op te wachten.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet, in het bijzonder naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (28333, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.