Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4651-4652

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over bewoning recreatiewoningen, te weten :

- de motie-Van Gent/Schreijer-Pierik over omkering van de bewijslast (29800 XI, nr. 115);

- de motie-Van Gent c.s. over het inzetten van de plancapaciteit van gemeenten en provincies bij het terugdringen van tekorten in de reguliere woningvoorraad (29800 XI, nr. 116);

- de motie-Van As over een onderzoek van de VROM-inspectie naar de herziening van het bestemmingsplan inzake recreatiewoningen (29800 XI, nr. 117);

- de motie-Van As over verruiming van de mogelijkheden tot permanente bewoning van recreatiewoningen (29800 XI, nr. 118);

- de motie-Veenendaal c.s. over de persoonsgebonden gedoogbeschikking (29800 XI, nr. 120).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

In stemming komt de motie-Van Gent/Schreijer-Pierik (29800-XI, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (29800-XI, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van As (29800-XI, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van As (29800-XI, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veenendaal c.s. (29800-XI, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, D66, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.