Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4655

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en de bekostiging van het onderwijs aan zieke leerlingen (29875).

(Zie vergadering van 20 april 2005.)

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Als gevolg van de aanneming van het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, III) worden de onderdelen Ca, Cb en Cc ingevoegd.

De onderdelen D t/m J worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jan de Vries (stuk nr. 17, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D worden zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV t/m VA worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Slob c.s. (stuk nr. 20, I), tot het invoegen van artikel VB.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Slob/Eijsink (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel VI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Slob/Eijsink (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

Als gevolg van de aanneming van het nader gewijzigde amendement Slob c.s. (stuk nr. 20, II) wordt artikel VIA ingevoegd.

De artikelen VII t/m IX worden zonder stemming aangenomen.

Als gevolg van de aanneming van het nader gewijzigde amendement Slob c.s. (stuk nr. 20, III) wordt artikel IXA ingevoegd.

Artikel X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Zoals afgesproken, zal er over het wetsvoorstel zelf op een later tijdstip worden gestemd.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.