Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4651

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Karimi/Van Velzen over een volledige vergunningenstop voor de export van militaire goederen naar India en Pakistan (22054, nr. 88);

- de motie-Karimi over een onderzoek naar de wapenexporten van de vijf grootste wapenexporteurs via Nederlands grondgebied (22054, nr. 89);

- de motie-Van Velzen over het intrekken van het exportkrediet aan Dewantara (22054, nr. 90);

- de motie-Van Velzen over het afzien van de leverantie van militaire goederen aan de Indonesische luchtmacht (22054, nr. 91);

- de motie-Blom/Karimi over de totstandkoming van een wapenhandelsverdrag (22054, nr. 92).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

In stemming komt de motie-Karimi/Van Velzen (22054, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi (22054, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (22054, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (22054, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blom/Karimi (22054, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.