Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4651

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over emancipatie en integratie, te weten:

- de motie-Azough/Stuurman over het instellen van een commissie vergelijkbaar met de commissie PaVEM gericht op emancipatie van jongens en mannen (29203, nr. 19).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Azough en mevrouw Stuurman stel ik voor, hun motie (29203, nr. 19) wederom van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.