Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4691

Noot 1 (zie blz. 4675)

Bijlage

12 november 2003: Hamer en Dijsselbloem dienen bij de behandeling van de onderwijsbegroting een motie in over onderwijs als middel bij integratie.

Februari 2004: Hamer kondigt in een radio-interview aan mogelijk een initiatiefvoorstel in te dienen.

25 maart 2004: Hamer vraagt mede namens de andere initiatiefnemers juridische ondersteuning van het bureau wetgeving van de Kamer voor het initiatiefvoorstel. Het bureau wetgeving verwijst echter vanwege de gedetailleerdheid voor juridische ondersteuning door naar het ministerie en daarom wordt meteen daar assistentie gevraagd.

26 maart 2004: Hamer kondigt op de radio en tijdens een forumdiscussie op het Albeda College definitief aan dat zij met het initiatiefwetsvoorstel komt. Kraneveldt reageert direct per mail en de afspraak tot samenwerking wordt gemaakt.

18 mei 2004: Hamer en minister Van der Hoeven hebben een gesprek waarbij de minister onafhankelijke juridische ondersteuning toezegt binnen de daarvoor geldende kaders. Ook wordt afgetast wat de mogelijkheden zijn als ook de minister op onderdelen met wetgeving zal komen. Dan al is helder dat de minister en de initiatiefnemers deels verschillende zaken willen regelen en wordt vastgesteld dat het geen novum is dat Kamer en kabinet ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid aan een wetsvoorstel werken.

29 mei 2004: Hamer kondigt in haar column in het AObonderwijsblad het verschijnen van het initiatiefwetsvoorstel aan.

22 juni 2004: Tijdens een algemeen overleg meldt de minister dat de regering heeft besloten om wettelijk vast te leggen dat scholen moeten bijdragen aan burgerschap. Hamer en Kraneveldt melden in dit overleg dat hun wetsvoorstel nog deze week bij de Kamer wordt ingediend.

24 juni 2004: Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt dienen wetsvoorstel 29 666 in.

Januari 2005: Minister Van der Hoeven dient wetsvoorstel 29 959 in.