Publicaties over dossier 28333

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg van 5 juli 2007 over diverse onderwerpen rondom arbeidsongeschiktheid (28333)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5084 - 5085 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over arbeidsongeschiktheid, te weten de motie-Van Hijum/Heerts over het actief ondersteunen van de oprichting van regionale netwerken in de opstartfase (28333, nr. 92)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitwerking van de WAO-paragraaf in het coalitieakkoord, te weten de motie-Ulenbelt over een met de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering overeenkomende verhoging van het inkomen (28333, nr. 83), de motie-Ulenbelt over verhoging van de WAO-, Wajong- en WAZ-uitkering tot 75% per 1 januari 2006 (28333, nr. 84), de motie-Ulenbelt over terugwerkende kracht voor de aanspraak op WAO (28333, nr. 85) en een aantal andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-05-2007 2006-2007 nr. 67, pagina 3666 - 3667 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 april 2007 over de uitwerking van de WAO-paragraaf in het coalitieakkoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-05-2007 2006-2007 nr. 66, pagina 3577 - 3581 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over WAO en WIA, te weten: - de motie-Bussemaker over verhoging uitkering voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten in de WAO (30034, 28333, nr. 60); - de motie-Bussemaker/Bibi de Vries over ondersteuning sociale ondernemingen die kwetsbare groepen in dienst nemen (30034, 28333, nr. 61); - de motie-De Wit over stopzetting herbeoordelingen volgens het nieuwe schattingsbesluit (30034, 28333, nr. 62) en 3 andere moties (de nrs. 63 t/m 65)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-06-2006 2005-2006 nr. 89, pagina 5430 - 5431 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 31 mei 2006 over WAO en WIA

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-06-2006 2005-2006 nr. 88, pagina 5347 - 5353 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de wijze van uitvoering van herbeoordelingen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), te weten: - de motie-Bussemaker c.s. over periodieke informatie over de menselijke maat als kritische succesfactor (28333, nr. 67); - de motie-Verburg c.s. over kwartaalinformatie over de resultaten van de afspraken met het UWV (28333, nr. 69); - de motie-Vendrik/De Wit over de instelling van een werkgroep die de voorbereiding van een parlementair onderzoek ter hand neemt (28333, nr. 70); - de motie-De Wit/Vendrik over het volgens het nieuwe schattingsbesluit stop zetten van de herbeoordelingen (28333, nr. 71)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-11-2005 2005-2006 nr. 21, pagina 1329 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 november 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-11-2005 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over de wijze van uitvoering van herbeoordelingen door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2005 2005-2006 nr. 16, pagina 952 - 972 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 november 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-11-2005 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal