Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-5549-5550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26970
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-06-14
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5550
Identifier h-tk-19992000-5549-5550
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5549-5550
PS key HAN7128A10
Publicatiedatum 2000-06-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5549
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Venlo en Tegelen (26970), en over: - de motie-Hoekema c.s. over de kernen Velden en Baarlo (26970, nr. 8); - de motie-Hoekema c.s. over Sevenum en Meerlo-Wanssum (26970, nr. 9)
Vergaderjaar 1999-2000