Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19992000-5548-5549".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26968
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-06-14
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5549
Identifier h-tk-19992000-5548-5549
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5548-5549
PS key HAN7128A08
Publicatiedatum 2000-06-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5548
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen (26968), en over: - de motie-Hoekema c.s. over de kern Nieuwstadt (26968, nr. 7)
Vergaderjaar 1999-2000