Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20102011-19-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32404
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-11-09
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 25
Identifier h-tk-20102011-19-24
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 24-25
Pskey HAN8651A14
Publicatiedatum 2010-12-20
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 24
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over Hoogfrequent Spoorvervoer (32404, nr. 5), te weten: de motie-Slob c.s. over schrappen van goederenroutering met spoorbogen bij Deventer (32404, nr. 6); de motie-Slob c.s. over afronding van het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn (32404, nr. 7); de motie-Slob c.s. over de Tracéwetprocedure voor spoorverdubbeling tussen Almere Poort en Almere Oostvaarders (32404, nr. 8); de motie-Slob/Dijksma over aanpassing van het PHS-voorkeursbesluit (32404, nr. 9); de motie-Slob c.s. over een MIRT-verkenning naar verbeteringen op de corridor Utrecht-Zwolle (32404, nr. 10); de motie-Slob c.s. over een quickscan naar de reactivering van de lijn Boxtel-Veghel (32404, nr. 11); de motie-Bashir/Slob over onderzoek naar meerkosten van verhoging van de baanvaksnelheid Amsterdam Bijlmer-Utrecht (32404, nr. 12); de motie-Bashir over voortvarende invoering van ERTMS (32404, nr. 13); de motie-Bashir over geen extra capaciteit voor goederentreinen over de IJssel- en Twentelijn (32404, nr. 14); de motie-Bashir/Dijksma over fors inzetten op de binnenvaart (32404, nr. 15); de motie-Aptroot/Koolmees over toekomstbestendige alternatieven (32404, nr. 16); de motie-Aptroot/Dijksma over normen, meetmethoden en handhavingsmethoden voor overlast door het spoor (32404, nr. 17); de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere (32404, nr. 18); de motie-Van Gent over geen extra ruimte voor goederentreinen op regulier spoor in Oost-Nederland (32404, nr. 19); de motie-Sharpe/Slob over maximaal benutten van de Betuweroute (32404, nr. 21); de motie-Dijksma/Aptroot over zodanig uitvoeren van het PHS dat de Betuweroute maximaal benut wordt (32404, nr. 22); de motie-Dijksma c.s. over verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 23); de motie-De Rouwe/Aptroot over verhoging van de capaciteit op de route Emmerich-Noord-Duitsland (32404, nr. 25); de motie-De Rouwe/Aptroot over uitwerking van het PHS binnen de randvoorwaarden van geluidspreferente routering (32404, nr. 26); de motie-De Rouwe over behoud van lokale leefbaarheid en bereikbaarheid (32404, nr. 27); de motie-De Rouwe/Aptroot over ruimtelijke voorbereidingen voor verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 28)
Vergaderjaar 2010-2011