Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Implementatie Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (32289).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat het amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Rouwe/Slob (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat het amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Slob (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Slob/De Rouwe (stuk nr. 13) tot het invoegen van onderdelen Da en Db.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Slob (stuk nr. 11), het amendement-De Rouwe/Slob (stuk nr. 10), de nader gewijzigde amendementen-Slob (stuk nrs. 15, I en II) en het amendement-Slob/De Rouwe (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven