Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over Hoogfrequent Spoorvervoer (32404, nr. 5), te weten:

- de motie-Slob c.s. over schrappen van goederenroutering met spoorbogen bij Deventer (32404, nr. 6);

- de motie-Slob c.s. over afronding van het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn (32404, nr. 7);

- de motie-Slob c.s. over de Tracéwetprocedure voor spoorverdubbeling tussen Almere Poort en Almere Oostvaarders (32404, nr. 8);

- de motie-Slob/Dijksma over aanpassing van het PHS-voorkeursbesluit (32404, nr. 9);

- de motie-Slob c.s. over een MIRT-verkenning naar verbeteringen op de corridor Utrecht-Zwolle (32404, nr. 10);

- de motie-Slob c.s. over een quickscan naar de reactivering van de lijn Boxtel-Veghel (32404, nr. 11);

- de motie-Bashir/Slob over onderzoek naar meerkosten van verhoging van de baanvaksnelheid Amsterdam Bijlmer-Utrecht (32404, nr. 12);

- de motie-Bashir over voortvarende invoering van ERTMS (32404, nr. 13);

- de motie-Bashir over geen extra capaciteit voor goederentreinen over de IJssel- en Twentelijn (32404, nr. 14);

- de motie-Bashir/Dijksma over fors inzetten op de binnenvaart (32404, nr. 15);

- de motie-Aptroot/Koolmees over toekomstbestendige alternatieven (32404, nr. 16);

- de motie-Aptroot/Dijksma over normen, meetmethoden en handhavingsmethoden voor overlast door het spoor (32404, nr. 17);

- de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere (32404, nr. 18);

- de motie-Van Gent over geen extra ruimte voor goederentreinen op regulier spoor in Oost-Nederland (32404, nr. 19);

- de motie-Sharpe/Slob over maximaal benutten van de Betuweroute (32404, nr. 21);

- de motie-Dijksma/Aptroot over zodanig uitvoeren van het PHS dat de Betuweroute maximaal benut wordt (32404, nr. 22);

- de motie-Dijksma c.s. over verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 23);

- de motie-De Rouwe/Aptroot over verhoging van de capaciteit op de route Emmerich-Noord-Duitsland (32404, nr. 25);

- de motie-De Rouwe/Aptroot over uitwerking van het PHS binnen de randvoorwaarden van geluidspreferente routering (32404, nr. 26);

- de motie-De Rouwe over behoud van lokale leefbaarheid en bereikbaarheid (32404, nr. 27);

- de motie-De Rouwe/Aptroot over ruimtelijke voorbereidingen voor verdubbeling van de Flevolijn (32404, nr. 28).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (32404, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie zou graag hoofdelijke stemming willen over de motie op stuk nr. 6.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 6).

Vóór stemmen de leden: Halsema, Hamer, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Kooiman, Kuiken, Leijten, Marcouch, Monasch, Ortega-Martijn, Ouwehand, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, Rouvoet, Samsom, Sap, Slob, Smeets, Smits, Spekman, Van der Staaij, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Veen, Verbeet, Vermeij, Voordewind, Voortman, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Wolbert, Albayrak, Arib, Bashir, Van Bommel, Bouwmeester, Braakhuis, Çelik, Cohen, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijksma, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen en Groot.

Tegen stemmen de leden: Van Haersma Buma, Van der Ham, Harbers, Haverkamp, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Houwers, Huizing, De Jong, Van Klaveren, Knops, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Koşer Kaya, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas-Smeerdijk, Lucassen, Van Miltenburg, De Mos, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Omtzigt, Ormel, Pechtold, De Roon, De Rouwe, Schaart, Schouw, Sharpe, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Toorenburg, Uitslag, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verburg, Verhoeven, Van Vliet, Wilders, Ziengs, Agema, Aptroot, Azmani, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berndsen, Bijleveld-Schouten, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Dijkhoff, Dijkstra, Dille, Driessen, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Graus en Hachchi.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 84 tegen 62 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob/Dijksma (32404, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32404, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir/Slob (32404, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (32404, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (32404, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir/Dijksma (32404, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Koolmees (32404, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Dijksma (32404, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (32404, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sharpe/Slob (32404, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma/Aptroot (32404, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (32404, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Aptroot (32404, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Aptroot (32404, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (32404, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Aptroot (32404, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven